Priser for Prøvedeltagere

Når du bestiller en prøve betaler man direkte til Censor.

Betaling, og betalingsmetode aftales med Censor inden prøveafholdelse. Betaling foretages direkte til Censor, der herefter selv afregner med Danish Yacht Union

 • Fordelingen af betalingen er som følger:
 • Udstedelse af bevis og/eller indberetning af prøve til Søfartsstyrelsen 150 kr. (Yachtskipper afregnes med 300 kr)

Censorhonorarerne er:

 • Speedbådsprøve 200 kr.
 • Duelighedsprøve 200 kr.
 • Yachtskipper 600 kr.
 • Vandscooter 350 kr.

 

 • Tillæg Ved prøver på 1-2 personer 200 kr. til Censor samlet set.

 

Forklaring:

 • Er man 1 personer koster det
  150 kr. for udstedelse af bevis (og/eller indberetning af prøveresultat til Søfartsstyrelsen) 
  + 200 kr. for prøven
  + 200 kr. for tillæg
  = Ialt 550,- som Censor vil indkræve.


 • Er man 2 personer koster det:
  300 kr. (150 kr pr person) for udstedelse af beviser (og/eller indberetning af prøveresultat til Søfartsstyrelsen)
  + 400 kr. for prøven
  + 200 kr. for tillæg
  = Ialt 900 kr  som Censor vil indkræve.
  (dette svarer således til 450 kr pr person ialt)

 

 • Er man 3-12 personer koster det
  150 kr. pr person for udstedelse af bevis (og/eller indberetning af prøveresultat til Søfartsstyrelsen)
  + 200 kr. for prøven
  = Total 350 kr. pr. person, som Censor vil indkræve.


 • Censor skal og må alene opkræve prøvegebyret som er beskrævet  under  DYU´s priser og under prøvekravene, Censor må ikke tage imod mere betaling til dem selv eller 3 part.”

 

 • Mister man sit bevis, og vil man bestille et nyt, koster det 150 kr. som betales direkte til DYU.
  Bestilling af genudskrivelse og fremsendelse af kort gøres ved, at man logger på sin brugerprofil, hvorefter man kan benytte vores bestillings-shop. Dette gælder for personer der tidligere har fået udstedt bevis fra Danish Yacht Union.

  OBS: Har man tidligere modtaget bevis fra en anden udbyder og ønsker at bestille et nyt bevis igennem Danish Yacht Union, så skal man fremsende dokumentation til os for den tidligere beståede prøve og desuden oprette sig som bruger her på siden, for at vi modtager alle nødvendige oplysninger, så vi kan udstede og fremsende det nyudskrevne bevis - herefter kan man benytte bestillingsmuligheden efter man er logget på med sin oprettede profil.
  Dokumentationen for tidligere indberettede beståede prøver kan fåes ved at logge ind på Søfartsstyrelsens hjemmeside ved at benytte Nem-ID